• +421 917 173 752

Podmienky spracovania osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti PoSTAVdom PLUS s.r.o. , so sídlom Vozokánska 310 , Čierne Kľačany , IČO: 52283194 , zapísanej vo verejnom registri vedenom na okresnom súdu v Nitre, dňa 5.4.2019, vložka 47951/N (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby vyplňené vo formulári .